A COOPERATIVA AGRARIA DE XALLAS E BARCALA RECIBE NO 2019 100.000€ EN AXUDAS DA XUNTA PARA O FOMENTO DO USO DE MAQUINARIA EN RÉXIME ASOCIATIVO

A COOPERATIVA AGRARIA DE XALLAS E BARCALA RECIBE NO 2019 100.000€ EN AXUDAS DA XUNTA PARA O FOMENTO DO USO DE MAQUINARIA EN RÉXIME ASOCIATIVO

Escrito el 04/01/2020


O delegado da Xunta de Galicia na Coruña, Ovidio Rodeiro, informou da resolución das axudas concedidas na convocatoria de 2019 para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo (CUMAS).

En concreto, na comarca do Barbanza recibe estas achegas a cooperativa agraria Cuma de Xallas e Barcala de Mazaricos, sendo o importe total da subvención de 100.000 euros.

Estas achegas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, apostan por fomentar a adquisición de maquinaria para a súa utilización en réxime asociativo.

 

Trátase de mellorar os resultados económicos das explotacións agrarias e facilitar a súa reestruturación e modernización, en particular co obxecto de incrementar a súa participación e orientación cara o mercado, así como a diversificación agrícola. Ao tempo, procúrase tamén reducir as emisións dos gases de efecto invernadoiro e de amoníaco procedentes da agricultura.

 

O delegado territorial puxo en valor que en toda a provincia da Coruña recibiron estas achegas 20 cooperativas cun investimento total de máis de 1,3 millóns de euros e en Galicia foron 36 as cooperativas beneficiadas cunha achega global de 2,8 millóns de euros.

Ovidio Rodeiro destacou que “os principais obxectivos que se perseguen estas axudas son a utilización de maquinaria e equipos agropecuarios de forma asociativa, así como fomentar o uso de novas tecnoloxías e o aforro enerxético”.

O importe da achega será do 35% dos custos, que poderá incrementarse ata un máximo do 50% en función de criterios que priman a localización como as zonas con limitacións naturais. Para a concesión destas axudas valóranse determinados aspectos relacionados coa entidade asociativa, como a súa tipoloxía, en relación a se son cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación ( SAT) ou cooperativas de utilización de maquinaria agrícola ( Cuma).