Balbino González (Bloque Nacionalista Galego - BNG)

Balbino González (Bloque Nacionalista Galego - BNG)